Rådgivertjenesten

Rådgivertjenesten

Anita Alnes Solevåg, Kristin Melhus, Ruth-Wenche Hebnes Vinje og Kjersti Bjørdal er rådgivere ved skolen. Du finner oss ved inngangen i andre etasje.

Kontakt oss gjerne for en samtale via It’s Learning, mail eller SMS.

Rådgivertjenesten er åpen hver dag – Velkommen til oss!

Nedenfor finner du oversikt over når du kan treffe rådgiverne på kontoret 

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
ASO/KME ASORMOASO 
ASO/KME MøtetidRMOASO 
ASO/KME KME KMERMOKME
KMEKME KMERMOKME 
MøtetidKMERWV  RWV 
KME KMERWV ASORWV
RWVASO/RWVRWV ASO 
RWVASO/RWVRWV  

 

ASO = Anita Alnes Solevåg
KME = Kristin Melhus
RWV = Ruth-Wenche Hebnes Vinje
RMO=Ragnhild Mork
 

Kontakt