Skoleskyss

Fri skoleskyss:

  • Elever som tidligere har hatt skoleskysskort i grunnskolen, og fortsatt har krav på fri skoleskyss, skal fortsette å bruke det kortet de har fra ungdomsskolen.
  • Elever som har søkt, og er innvilget fri skoleskyss for første gang, vil få utlevert nytt skoleskysskort på skolen.
  • Du må ta godt vare på skoleskysskortet, dette skal brukast alle åra du har rett til fri skoleskyss.
  • Husk å søke i forkant av hvert skoleår for å oppdatere kortet!
  • Vi hjelper gjerne dersom det skulle være spørsmål.

Snarvegar

Kontakt